کلینیک روانشناسی دکتر نسرین باقری

دکترای تخصصی روان شناسی عمومی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
کارشناسی روان شناسی بالینی
تخصص:مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره خانواده و مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی

کلینیک روانشناسی دکتر نسرین باقری
مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج با تاکید برعوامل موثر بر موفقیت ازدواج، مقابله بامشکلات پیش رو در زندگی مشترک

مشاور خانواده

مشاور خانواده

تاکیدبر رویکرد سیستمی و رویکرد ارتباطی

مشاوره فردی

مشاوره فردی

با رویکرد واقعیت درمانی

کارگاه تحلیل رفتار متقابل
کارگاه تحلیل رفتار متقابل

خودتان را بهتر شناسایی کنید

بهترین را با ما تجربه کنید

بهترین را با ما تجربه کنید

در این  حیطه هدف ما آگاهی و ارتقا سطح سواد جامعه برای بهبود روابط بین فردی و خود شناسی افراد است

شروع کنید
همکاران ما: مرکز مشاوره انتخاب نو

فهرست مقالات و مطالب

استخدام منشی پذیرش ساعتی در مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر باقری
استخدام منشی پذیرش ساعتی در مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر باقری

مطب روانشناسی و مشاوره خانم دکتر نسرین باقری واقع در محدوده قیطریه (بلوار کاوه) نیاز به یک نفر منشی خانم زیر 30 سال، دانشجو یا فارغ التحصیل کارشناسی با شرایط زیر به صورت ساعتی برای کار در قسمت پذیرش د...