مشاوره قبل از ازدواج

آیا مشاوره پیش از ازدواج ضروری است؟ 

در شروع یک زندگی مشترک بسیاری از نکات مهم برای یک زندگی سالم مغفول می ماند. به این خاطر است که بسیاری از زوجین پس از سالها از زندگی مشترکشان با تعارضات شدید مواجه میشوند. مشاوره قبل از ازدواج یک آمادگی اولیه برای تصمیم گیری درست برای ازدواج است . و زمانی این امر میسر می شود که زوجین به اطلاعات درست و بهینه دسترسی پیدا کنند مشاوره ازدواج یک فرایند است که در آن مشاور با در اختیار قرار دادن اطلاعات کافی مسیر را برای یک تصمیم گیری مهم فراهم می سازد. در مشاوره قبل از ازدواج باید هر مانعی را که منجر  به  گرفتن اطلاعات صحیح در امر مشاوره می شود را برطرف کرد . بنابر این مشاوره ازدواج امری است مشارکتی که با اصلی آن بر دوش مراجع است. در مشاوره پیش از ازدواج زوجین برای یک انتخاب درست نیاز به آموزش مهارت های لازم در این زمینه هستند و آنها باید قبل از آنی که تصمیم به انتخاب بزنند از بسیاری از معیارها و علایق خود در امر ازدواج آگاهی داشته باشند و متوجه تفاوت آن با معیارها و علایق فرد مورد نظر خود باشند. بنابر این یکی از اصول صحیح مشاوره قبل از ازدواج شناسایی معیارها و ملاک های درست درامر ازدواج است. علاوه بر آن در صورتی که زوجین امر ازدواج از مشکلات روان شناختی مثل افسردگی ، اضطراب و غیره در رنج باشند نیاز به طرح درمان جداگانه ای است که بطور موازی با مشاوره ازدواج با نظارت روان شناس متخصص صورت می گیرد. هر فردی دارای  یک ویژگی و خصیصه است و زمانی که رفتاری از وی بروز می دهد در حال نشان دادن آن ویژگی است که می تواند پایه های اولیه آن در دوران کودکی نهاده شده باشد . پس برای داشتن یک زندگی موفق و رابطه صحیح با همسر آینده مان باید از ویژگیها و خصایص یکدیگر آگاه باشیم. و طی آموزش های فردی و گروهی به ارتقا بسیاری از مهارت ها که در امر ازدواج می تواند مهم باشد پرداخت . یک از مهارت هایی که در مشاوره پیش از ازدواج باید در مورد آن آموزش دیدمهارت خود آگاهی، مهارت حل مسئله ، مهارت قاطعیت، مهارت های ارتباطی ، مهارت تصمیم گیری و مهارت کنترل خشم است. یکی دیگر از مسایلی کهدر مشاوره ازدواج می تواند به زوجین کمک کند مطالعه منابع و کتبی است که در اختیار آنها قرار داده می شود تا بتوانند از آن بهره گیرند.

اهداف مشاوره قبل از ازدواج

  • بررسی ملاک ها ی ازدواج ، دادن اطلاعات کافی و درست
  • همسان گزینی زوجین از نظر بسیاری از عوامل مهم
  • بررسی مهارت ها ی لازم در زندگی مشترک و در صورت لزوم آموزش آن مهارت ها به زوجین

نحوه اجرای مشاوره پیش از ازدواج

در مشاوره ازدواج جلسات هم بصورت فردی و هم بصورت زوج برگزار می گردد. در ابتدا اطلاعات اولیه در مورد خودشان  و نحوه آشنایی آنها از زوجین  گرفته می شود و سپس از طریق اجرای آزمون همسان گزینی که زیر نظر مشاوران متخصص صورت می گیرد میزا ن موفقیت آنها در امر ازدواج پیش بینی می شود. و سپس از آنها آزمون و تست های خود شناسی گرفته می شود. و در صورتی که نیاز به آموزش مهارت ها باشد چه بصورت انفرادی یا گروهی به آنها آموزش داده خواهد شد.

در جلسات مشاوره قبل از ازدواج مشاور باورهای نادرست و غیر منطقی زوجین در مورد ازدواج را شناسایی می کند و با ارزیابی دقیق مسیر انتخاب درست را در اختیار آنان قرار می دهد. البته با روشن سازی آنها را نسبت به نقاط قوت و ضعف یکدیگر آشنا کرده و به آنها کمک می شود تا خودشان دست به یک انتخاب صحیح بزنند. بهترین زمان برای مشاوره قبل از ازدواج زمانی است که هنوز دو نفر به هم وابستگی پیدا نکرده باشند . چون این امر باعث می شود که مشاوره ازدواج مفید واقع نگردد. پس بهتر است در اوایل آشنایی زوجین برای مشاوره ازدواج مراجعه  کنند.

بایدها در گفتگوها ی زوجین در مسیر یک انتخاب صحیح

  • در ارتباط با برنامه آینده و نوع انتظارات یکدیگر  و در مورد فعالیت های اجتماعی، تحصیلی ، هنری  ، نوع سرگرمی ها ، انتظاراتی که از یکدیگر دارند باید صحبت شود.
  • در مورد نوع شغل ، میزان ساعت کاری ، درآمد ، ثبات شغلی باید صحبت شود.
  • در زمینه وابستگی های خانوادگی و نوع وابستگی چه شغلی ،چه مالی و حتی میزان مشارکت آنان باید اطلاعاتی از یکدیگر دریافت کرد.
  • در ارتباط مسائل و مشکلاتی که با گذشت زمان خودش را نشان می ده از قبیل بیماری ادامه دار، نامزدی و یا ازدواج قبلی ، بدهکاری وغیره باید گفتگو کرد.