مشاوره قبل از طلاق

 مشاوره پیش از طلاق و مشاوره پس از طلاق

بر اساس تحقیقات  انجام شده در رابطه با خانواده و طلاق و جدایی ،  آمار آن در سال های اخیر به میزان زیادی افزایش یافته است و این حادثه ، آسیب زیادی به زندگی آن ها وارد می کند و هیچ رویدادی به اندازه آن نمی تواند تبعات فقدانی داشته باشد . مطالعات روان شناسی نشان می دهد که طلاق ، بر رفتار افراد تاثیر منفی می گذارد و ممکن است که عملکرد صحیحی نداشته باشند زیرا که افکاری مانند تنهایی در آینده و در صورت وجود فرزند فکر این که چگونه از پس زندگی خود و فرزندانشان می توانند بر آیند ، پیوسته همراه آن ها خواهد بود . از آنجا که طلاق و جدایی و کنار آمدن با آن به میزان زیادی دشوار است و عادت های زندگی هر یک از زوجین و کودکان به میزان زیادی تغییر می کند و تاثیرات منفی را به همراه دارد به همین دلیل مشورت کردن با یک مشاور پیش از طلاق مناسب خواهد بود . افراد ممکن است از روی کینه ، عصبانیت و خشم تصمیم به جدایی بگیرند در حالی که می توانند بسیاری از مشکلات خود را با روش های موثری حل کنند و زندگی زناشویی خود را بهبود ببخشند .

تاثیر مشاوره روانشناسی طلاق در مرکز روان شناسی انتخاب نو چیست ؟

مشاور طلاق انتخاب نو مشاوره طلاق را به عنوان راهی موثر برای بهبود شرایط زندگی زناشویی معرفی می کند زیرا که زوجین وقتی در موقعیت های دردناک و مشکل قرار می گیرند به دنبال راه حلی می گردند و ممکن است که طلاق و جدایی را راه حلی مناسب بدانند . زمانی که زوجین روابط مناسبی با یکدیگر در زندگی مشترک خود نداشته باشند بررسی کردن مزایا و مضرات ترک یا ماندن می تواند مهم باشد . تمرکز مدام بر روی این مسئله استرس زا است به همین دلیل مشورت کردن با یک روان شناس طلاق مفید خواهد بود . زوجین می توانند خواستار ادامه زندگی مشترک خود شوند و تغییرات مفیدی برای بهبود وضعیت خود ایجاد کنند و یا رابطه خود را به پایان برسانند که انتخاب هر کدام به خود زوجین و وضعیت زندگی زناشویی آن ها بستگی دارد که به توضیح مختصری از آن ها می پردازیم :

تصمیم به جدایی و طلاق  : طبق نظر مشاور و روان شناس طلاق ،  افراد  باید شرایط زندگی خود را در نظر داشته باشند و با پیش بینی دقیق نسبت به در آمد ، فرزندان ، جایگاه اجتماعی و .... تصمیم قطعی خود را بگیرند در صورتی که زوجین تمام تلاش خود را برای نجات زندگی مشترک خود به کار بردند و نتیجه بخش نباشد در این صورت مشاوره طلاق و ترک کردن زندگی زناشویی برای کمتر آسیب رسیدن  گام اصلی خواهد بود . اما پس از طلاق فرایندی به عنوان سوگ برای فرد ایجاد می شود که ممکن است دو سال طول بکشد و شامل تغییرات می باشد که عبور از این احساسات به سمت راه های جدید ارتباط با جهان و شیوه های جدید تفکر که مستلزم پذیرش فرایند سوگ است می باشد . در قسمت نهایی با  رویارویی و مواجهه و پذیرش یا تطبیق با شیوه جدید زندگی تجربه خواهد شد . برای این که افراد  بتوانند با طلاق سازش پیدا کنند و  با شرایط جدید بعد از طلاق خود را بدون مشکل وقف دهند نیازمند مشاوره پس از طلاق خواهند بود .

زمانی که افراد قصد ماندن در روابط را دارند:

 - قدم اول تغییر دادن موارد تغییر پذیر است تا زندگی زناشویی آن ها بهتر شودو در این راه کمک گرفتن از یک مشاور پیش از طلاق مفید است 

- قدم دوم  به زوجین آموزش داده می شود که در هر شرایطی ، آنچه بیشترین کنترل را باید بر آن داشته باشند ، اعمال خودشان است .

-  ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین است که بر اساس زوج درمانی که در جلسات درمان بسیاری از زوج ها به کار می رود،  با آموزش دادن مهارت های ارتباطی مناسب و به عبارتی مهارت های مدیریت تعارض به عنوان جایگزینی برای انتقاد و سرزنش ، اهانت ، حالت دفاعی گرفتن و ... که همگی به ازدواج موفق لطمه وارد می کنند ، زوجین را تحت آموزش قرار می دهند.

علل اصلی طلاق چیست ؟  

بر اساس مطالعات انجام شده با موضوع طلاق در روان شناسی در صد بالای طلاق در زوجین به خاطر دلایلی می باشد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم که عبارت اند از :


  1. عوامل اجتماعی

در بحث عوامل اجتماعی می توان به مواردی از قبیل تغییرات سریع جامعه، تنوع در شیوه های زندگی، تغییر ارزش ها و نگرش ها به زندگی، تغییر نگرش به زشتی طلاق، 


  1. عوامل شخصی

می توان به خطاهای شناختی افراد ، باید ها و نباید ها غلط در امر ازدواج، ویژگیهای شخصیتی، گذشته حل نشده  زوجین، عدم بلوغ فکری، هیجانی و اجتماعی زوجین.   1. عوامل ارتباطی :

الگوهای ارتباطی نامناسب بین زوجین و نداشتن مهارت های کافی در نحوه مدیریت زندگی زناشویی. پیشرفت یکی از زوجین ، وضعیت مادی و اقتصادی ، پنهان کاری و ... از مواردی هستند که موجب می شود افراد به طلاق فکر کنند .


مراحل طلاق:

  • تصمیم گیری اولیه برای طلاق، که شامل عدم توانایی در حل مسائل زندگی زناشویی
  • برنامه ریزی برای جدایی، که شامل آماده سازی اطرافیان و گرفتن حمایت از آنها
  • طلاق که شامل اجرایی کردن قانونی جدا شدن از همسر است.


وظیفه مشاور طلاق:

- سعی مشاور طلاق این است که هر یک از زوجین سهم خود را در شکست زندگی زناشویی بپذیرند.

- سعی در بازسازی روابط زناشویی و رابطه والد- فرزندی دارند.

- سازماندهی دوباره روابط با خانواده نخستین و اولیه شان

- کمک به کامل شدن دوره سوگواری در زمان جدایی

- بازیابی امید، و خیالات و انتظارات از ازدواج دوباره 

به این موضوع باید تاکید کرد که قبل از هر گونه تصمیم سریع مشورت کردن با یک مشاور و روان شناس طلاق بسیار مهم است .